Ovaj članak dio je Steelcase 360 serije analiza rada na daljinu.

Kako timovi mogu ostati povezani, produktivni i nadahnuti dok rade sami.
Timovi se danas iznenadno nalaze izolirani jedni od drugih, budući da rade na daljinu, često i po prvi put, mogu biti nesigurni u izvršavanje svojih poslovnih obaveza.
Kako se organizacije širom svijeta suočavaju s naizgled nepremostivim izazovima, sposobnost inoviranja presudna je za to koliko će dobro preživjeti oluju. Moraju pronaći kreativna rješenja u svim aspektima svog poslovanja – u usvajanju novih procesa, prihvaćanju tehnologije na nove načine i njegovanju kulture koja je okretna i prilagodljiva. Inovacija je ključna za snalaženje u neposrednoj krizi i za pozicioniranje uspjeha nakon nje.

Ali inovacija je zahtjevna, čak i u najboljim uvjetima. Zahtijeva od timova da se međusobno aktivno angažiraju u brzoj razmjeni ideja, gdje članovi tima mogu jedni drugima nadograđivati misli i stvarati koncepte koje međusobno podržavaju. To je teško učiniti kada su ljudi u istoj prostoriji, a pogotovo danas kada se timovi odjednom nađu izolirani jedan od drugog i nisu sigurni kako posao obavljati na daljinu, često i prvi put u takvoj situaciji. Timovi za razvoj proizvoda, poslovanja i druge discipline nastoje brzo okrenuti svoj radi kako bi udovoljili novim zahtjevima trenutne stvarnosti. Mnogi se pitaju kako stvoriti nove stvari ispočetka u samo nekoliko dana – a ne u mjesecima ili godinama.

“Kada je u pitanju generativni rad, timovima treba digitalna platforma na kojoj mogu stvarati sadržaj.”
Patricia Kammer, glavni istraživač u Odjelu za kreiranje noviteta, Steelcase.

Stvaranje nečeg novog, bilo da se radi o procesu ili proizvodu, naziva se generativnom suradnjom i za uspjeh zahtijeva različite vrste ponašanja i aktivnosti. Informativna suradnja uglavnom se odnosi na dijeljenje ili koordiniranje zadataka, a evaluativna suradnja u većini na promatranju opcija i odlučivanja. Niti jedno nije previše složeno, ali se generativnom suradnjom isprepliću različiti stavovi i perspektive, a istovremeno pokušava izgraditi i/ili napredovati u poslu.” Kaže glavna istraživačica Steelcasea, Patricia Kammer. “To je razlog zašto je ključ uspješne generativne suradnje da članovi tima budu na istom, ne samo kada rade zajedno kao tim u sinkroniziranim aktivnostima, već i kad se odvoje i rade samostalno.”

 

 

Svi u timu moraju imati dobro razumijevanje o tome što ostali članovi tima rade i kako to utječe na njihov pojedinačni rad, pa kada se ponovno okupe, mogu zajedno pomaknuti projekt naprijed. Ako članovi tima nisu na istom, završit će tako da više vremena provedu prepravljajući, što će utjecati na njihovu brzinu u napretku projekta.

Ali kako timovi koji rade generativnu suradnju ostaju na istome tijekom rada na daljinu? Prema Kammeru, prvo što bi trebali učiniti je pronaći digitalne načine za kopiranje analognih procesa (poput bijelih ploča za pisanje i ljepljivih bilješki) koje koriste kada rade rame uz rame. “Kada je u pitanju generativni rad, timovima treba digitalna platforma na kojoj mogu stvarati sadržaj”, objašnjava Kammer. “Korištenjem alata poput Murala (digitalne ljepljive bilješke koje se mogu organizirati u liste, grafikone, dijagrame, crteže, metode…), Google Drivea i Microsoft Teamsa, timovi mogu orkestrirati svoj rad na platformi i zajednički razvijati ideje.
John Hamilton, direktor Odjela za dizajn tvrtke Coalesse, shvaća da to nije lako. Većinu svoje karijere proveo je dizajnirajući nove proizvode u suradnji s timovima iz cijelog svijeta i istražujući kako da različite lokacije i vremenske zone postanu veća snaga nego što je prepreka. John je od 2017. Godine sa sjedištem u Steelcaseovom centru za učenje i inovacije (LINC) u Münchenu, gdje je izgradio globalni tim za istraživanje i razvoj koje je uveo inovativne proizvode, poput ugljičnih vlakana na primjeru Less Than Five stolice (koja doslovno teži manje od 2,5 kilograma i može se lako pomicati i slagati.)