Namještaj za vaš prostor proizvodi se prema vašoj narudžbi. Ukoliko je potrebno početi raditi u novom prostoru i prije dostave naručenog namještaja, možemo vam osigurati zamjenski namještaj, kako bi se vaš posao nesmetano odvijao.