• Prostorna rješenja

    Prostorna rješenja u vidu pregradnih panela pomažu u koncentraciji koja je ponekad potrebna u otvorenim tipovima ureda i mogu se lako micati kada je potreban zajednički rad.