Transcom

Grad: Zagreb

Lokacija: Poslovni centar VMD, Ulica grada Vukovara 269d

Veličina objekta: 21 radno mjesto

Godina završetka: 2020