Beiersdorf

Grad: Zagreb

Lokacija: Radnička cesta 37a, Zagreb, Hrvatska

Veličina objekta: 400 m2

Godina završetka: 2021.