Opis proizvoda

Promovira učinkovito korištenje prostora na radnom mjestu. Može poslužiti za vješanje kaputa, kape, kišobrana i dr. Može biti smještena na bilo kojoj ravnoj površini i pored drugih elemenata.

Kategorija: Uredski dodaci