Opis proizvoda

Divisio™ bočna pregrada omogućava radnicima personalizaciju radnog prostora ovisno o vrsti. Zadatka koji trebaju obaviti. Korisnici lako mogu ukloniti zaslon kako bi mogli surađivati ili dodati zaslon na bilo kojoj radnoj površini da bi stvorili teritorijalne granice i privatnost.