Opis proizvoda

Kontradiktornost u konstrukciji mramorne ploče Tuk stolića za kavu nema okvir, a njegove preokrenute drvene noge se uvlače u metalne elemente na vrhu. Različite visine vam omogućavaju da spojite nekoliko stolova.

Dimenzije:

Tuk stolić za kavu srednji – nizak
V 27 cm x Š 68 cm x D 83 cm
Tuk stolić za kavu srednji – srednji
V 35 cm x Š 68 cm x D 83 cm
Tuk stolić za kavu srednji – visok
V 42 cm x Š 68 cm x D 83 cm
Tuk stolić za kavu veliki – srednji
V 35 cm x Š 80 cm x D 110 cm
Tuk stolić za kavu veliki– nizak
V 27 cm x Š 80 cm x D 110 cm
Tuk stolić za kavu veliki– visok
V 42 cm x Š 80 cm x D 110 cm
Tuk stolić za kavu mali – srednji
V 35 cm x Š 52 cm x D 71,5 cm
Tuk stolić za kavu mali– nizak
V 27 cm x Š 52 cm x D 71,5 cm
Tuk stolić za kavu mali– visok
V 42 cm x Š 52 cm x D 71,5 cm

Garancija: 10 godina

Površinski materijali
Ovaj proizvod je dostupan u sljedećim površinskim materijalima:
Vrh:

  • Crni mramor
  • Smeđi mramor
  • Bijeli/Sivi mramor

Noge

  • Uljani hrast
  • Bijeli hrast
  • Dimljeni hrast

Opcije
Noge su od punog drveta od uljanog hrasta, bijelog nauljenog hrasta ili dimljenog hrasta.
Vrh dolazi u 3 vrste mramora.
Materijali: drvo, mramora

Kategorija: Lounge namještaj