Kao vođe vlastitih organizacija često se suočavamo s neočekivanim izazovima. Ritam posla se ubrzao. Konstantno smo preplavljeni informacijama te se od nas očekuje da brzinski skačemo s konteksta na kontekst tijekom svakog dana. Naši su rasporedi raštrkani i obuhvaćaju nekoliko vremenskih zona. Kao rezultat toga, osjećamo slabljenje veze s ljudima unutar naših organizacija. Također, od nas se očekuje da budemo okretniji, inovativniji i orijentiraniji na razvoj.

Budući da se poslovni svijet mijenja, treba se mijenjati i način rukovođenja. Omogućavanje zaposlenicima udjela u vlasništvu te postotka odgovornosti i autonomije je ključ uvođenja inovacija u bilo koju organizaciju. Raspodjelom dijela odgovornosti na druge lakše ćete se nositi s izazovima mentalne i fizičke prirode, s kojima ćete se kao vođe susretati na dnevnoj bazi.

Mnogi vođe svjesni su da obavezno moraju njegovati kulturu poslovnog ponašanja te tragaju za alatima koji će im pri tome pomoći. Postoji vjerovanje da radno mjesto može pomoći vođama da bolje upravljaju, a posljedično tome da i drugi oko njih budu uspješni. Razmislite o svom poslovnom okruženju i zapitajte se:

  1. Je li povezanost i suradnja omogućena u mom uredu?
  2. Olakšava li mi moje radno okruženje obavljanje posla?
  3. Potiče li moj ured fleksibilnost i autonomiju?

Kako se pristupi rukovođenju konstantno mijenjaju u ovom novom poslovnom svijetu, vrlo je bitno da se i uredi razvijaju kako bi udovoljili novim očekivanjima, izazovima i ponašanjima. Od iznimne je važnosti da se upravlja davanjem primjera. To znači da se vođe moraju maknuti iz ureda i početi se kretati uokolo. Na taj način omogućavamo kulturu poslovnih odnosa te možemo otkriti temeljna obećanja naše organizacije.