Kvalitetno osmišljeni prostori mogu pojačati naš fokus i izmijeniti našu perspektivu, omogućiti bistrinu uma ili inspirirati nove ideje. Odgovarajući prostor može obogatiti čitavo vaše iskustvo. A kada umnožimo njegov potencijal, možemo ga usmjeriti u sve što radimo.

Predugo su naši radni prostori bili nezadovoljavajući. Uredi su optimizirani isključivo za učinkovitost – vrlo često na štetu naše vlastite dobrobiti i potencijala, ostavljajući nas tako u prostorima koji jesu funkcionalni, no neinspirativni i bezlični.

I tako su ljudi odlazili.

Svojim kućama, u kafiće i na otvoreno, u potragu za pristupačnijim lokacijama; prostorima koji su jačali društvene odnose, kreativnu suradnju, fokus i svježe inovativne ideje– kako bi obogatili svoje živote koliko i svoj rad.

Idealno bi bilo vratiti ljude u urede pažljivim odabirom namještaja radi kreiranja dojmljivih prostora koji će inspirirati i potaknuti kreativnost. To zahtjeva rješenja koja su vođena iskustvom i nadahnuta dizajnom, a sve kako bi se dugoročno njegovala ravnoteža između namjere i intuicije, ljepote i korisnosti, udobnosti i vitalnosti – s ciljem stvaranja prostora koji donose novi život na radnom mjestu.